Klachtenregeling Zorg onderwijs Limburg

Deelnemers/medewerker zorginstelling (verder te noemen “Deelnemer”), die een klacht willen indienen voor de geboden diensten kunnen binnen 2 weken reageren door een mail te sturen naar info@zorgonderwijslimburg.nl of telefonisch contact op te nemen met Zorg Onderwijs Limburg, Marenka Willems 06-38517396. We zullen met de desbetreffende deelnemer in gesprek gaan. Dit gesprek zal binnen één week plaatsvinden.

Mocht een gesprek  onvoldoende blijken, dan heeft de desbetreffende deelnemer de mogelijkheid met onze externe klachtenfunctionaris M. Fraiquin (verder te noemen de klachtenfunctionaris) , in gesprek te gaan voor een onafhankelijke beoordeling van de klacht. De klacht dient binnen één week na het gesprek met Zorg Onderwijs Limburg, schriftelijk per mail ingediend te worden naar info@m2sales.nl. De klachtenfunctionaris zal binnen twee weken na het versturen van deze mail contact opnemen met de deelnemer voor een gesprek.

De klachtenfunctionaris zal de klacht met een onafhankelijk oordeel onderzoeken en zal de klacht vertrouwelijk behandelen. De klachtenfunctionaris zal een evaluatie rapport schrijven over de bevindingen ten aanzien van de klacht. Bij een gegronde klacht zullen er door de klachtenfunctionaris passende acties in het evaluatie rapport worden beschreven.

De klachtenfunctionaris zal het evaluatierapport en bij een gegronde klacht de passende acties, mondeling bespreken met de deelnemer en Zorg Onderwijs Limburg, Marenka Willems. Deze procedure zal een termijn van vier weken in beslag nemen. Indien het onderzoek niet is afgerond binnen deze termijn zal Zorg Onderwijs Limburg de deelnemer twee dagen voor het sluiten van de termijn schriftelijk informeren met een toelichting van reden tot uitstel. Er zal tevens een termijn gegeven worden waarin verwacht wordt dat het onderzoek wel afgerond kan worden.

De klachtenfunctionaris zal bij een gegronde- en een ongegronde klacht, een evaluatiegesprek voeren met de deelnemer en Zorg Onderwijs Limburg. Tijdens dit gesprek zal het onderzoeksrapport met de bevindingen en eventuele aanbevolen acties worden toegelicht.

Mocht de klacht als ongegrond worden beoordeeld in het onderzoeksrapport door de klachtenfunctionaris, dan wordt de klachtenprocedure na het evaluatiegesprek met de deelnemer en Zorg Onderwijs Limburg gesloten.

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek door de klachtenfunctionaris, zal Zorg Onderwijs Limburg bij een gegronde klacht passende acties ondernemen, aanbevolen vanuit de rapportage door de klachtenfunctionaris. De aanbevolen acties zijn bindend.

De ondernomen acties worden beoordeeld door de klachtenfunctionaris.

Na voldoende afhandeling van de acties wordt de procedure gesloten.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard voor de duur van 12 maanden.

Bekijk ook de klachtenregeling.

Scroll naar boven