Tiltechnieken

Tiltechnieken en Vrijheidsbeperkende Maatregelen

Het doel van de training tiltechnieken is het bijscholen van de inzichten en vaardigheden ten aanzien van de tiltechnieken. Onderwerpen die aan bod komen zijn: fysieke belasting, beleidsspiegel, mobiliteitsklassen, Katz-index, hulpmiddelen bij transfers, draaischijf, Sara Stedy, glijzeil, tillift.
Het doel van de training Vrijheidsbeperkende Maatregelen is het bijscholen van de inzichten en vaardigheden ten aanzien van de Vrijheidsbeperkende Maatregelen en de Wet Zorg en Dwang. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
Wet Zorg en Dwang, Vrijheidsbeperkende Middelen, plukpak, polsfixatie, plukhandschoenen.

 

Informatie, lesprogramma en reader

Geen accreditatiepunten


Algemene informatie
Deze trainingen zijn geschikt voor verzorgende IG, verpleegkundige niveau 4 t/m 6 en begeleiders in de zorg die de vaardigheden ten aanzien van de tiltechnieken en vrijheidsbeperkende maatregelen willen bijscholen. Tijdens het gedeelte tiltechnieken wordt geleerd de zorgvrager op een verantwoorde manier te verplaatsen. Het dagelijks in vaak ongunstige omstandigheden tillen, duwen, trekken, staan en zitten zorgen voor een grote belasting van de zorgprofessional. In deze training leert men hoe deze problemen ergonomisch verantwoord opgelost kunnen worden.
De Wet Zorg en Dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van cliënten met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie. De kern van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan. De zorg voor ouderen met dementie en cliënten met een verstandelijke beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Wanneer cliënten een gevaar zijn voor zichzelf of voor hun omgeving is dit niet altijd mogelijk. In deze training wordt de Wet Zorg en Dwang uitvoerig besproken met een verbinding naar de beroepspraktijk aan de hand van casussen. In het praktische gedeelte wordt er onder begeleiding van de trainer/docent, geoefend met de Vrijheidsbeperkende Maatregelen.

De reader Tiltechnieken omvat de theoretische onderbouwing die gebruikt wordt ter voorbereiding op de fysieke bijeenkomst. Het doornemen van de reader als voorbereiding neemt ongeveer 2 uur tijd in beslag. In het kopje reader kunt u enkele hoofdstukken van de reader inzien. Na inschrijving van deze bijscholing ontvangt u de gehele reader digitaal via de mail. Ontvangt u liever een papieren reader, geen probleem, stuur ons een mailtje met dit verzoek en hij wordt per post verstuurd. Tijdens deze training wordt theoretische kennis verstrekt ten aanzien van tiltechnieken en vrijheidsbeperkende maatregelen, aan de hand van casussen. Tevens zullen de handelingen in een vaardigheidslokaal uitgebreid, onder begeleiding van de trainer/docent, geoefend worden. 
Bij het aantonen van voldoende kennis en bekwaamheid voor de vaardigheden met betrekking tot de Vrijheidsbeperkende Maatregelen (VBM), ontvangt u een certificaat aan het einde van de bijscholings-dag.

Trainingsdata
– Vrijdag 1 december 2023 van 8.30 uur tot 10.30 uur
– Vrijdag 1 december 2023 van 11.00 uur tot 13.00 uur
– Donderdag 1 februari 2024 van 8.30 uur tot 10.30 uur VOL
– Vrijdag 1 maart 2024 van 8.30 uur tot 10.30 uur
– Donderdag 11 april 2024
   Tiltechnieken van 13.00 uur tot 15.00 uur
   VBM van 15.00 uur tot 17.00 uur
– Maandag 15 april 2024
   Tiltechnieken van 13.00 uur tot 15.00 uur VOL
   VBM van 15.00 uur tot 17.00 uur
– Maandag 6 mei 2024
   Tiltechnieken van 13.00 uur tot 15.00 uur
   VBM van 15.00 uur tot 17.00 uur
– Donderdag 27 juni 2024
   Tiltechnieken van 13.00 uur tot 15.00 uur
    VBM van 15.00 uur tot 17.00 uur

Locatie
“De Witmaeker”
Schijfweg Noord 1b
5995 BM Kessel

Kosten
Tiltechnieken: €50,-.
VBM: €50,-.

Accreditatiepunten
geen

Docent
Marenka Willems

Scroll naar boven