Privacybeleid Zorg onderwijs Limburg

Zorg onderwijs Limburg, gevestigd aan Haagweg 21, Kessel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.zorgonderwijslimburg.nl

Haagweg 21, Kessel

+31 6 38517396

Marenka Willems is de Functionaris Gegevensbescherming van Zorg onderwijs Limburg. Zij is te bereiken via info@zorgonderwijslimburg.nl

Deze privacy verklaringen zijn toepasbaar voor de bijscholingen van de individuele deelnemer en de bijscholingen in-company, verder te noemen “de deelnemer”. Deze privacy verklaringen zijn opgesteld en worden nageleefd door Zorg onderwijs Limburg, tevens verder te noemen “de organisatie”.

Persoonsgegevens
Zorg onderwijs Limburg verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer doordat hij/zij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat hij/zij deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Onderstaand overzicht van de persoonsgegevens die de organisatie Zorg onderwijs Limburg verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– V&VN accreditatienummer

– Opleidingsniveau

– Zorgbemiddelaars / zorginstelling

– Dieetwensen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De website van Zorg onderwijs Limburg en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. De organisatie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Aangeraden wordt dat ouders betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Indien men er van overtuigd is dat de organisatie zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, kan er contact worden opgenomen met de organisatie via info@zorgonderwijslimburg.nl, dan wordt informatie verwijdert door de organisatie.

Doelen verwerken persoonsgegevens
Zorg onderwijs Limburg verwerkt persoonsgegevens van de deelnemer voor de volgende doelen:

– het afhandelen van de betaling

– het accrediteren van de gevolgde trainingen bij de beroepsvereniging V&VN

– het verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder, herinneringen te volgen trainingen

– telefonisch contact op te nemen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van de
  organisatie uit te kunnen voeren

– de deelnemer de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Zorg onderwijs Limburg analyseert het gedrag van de deelnemer op de website, om daarmee de
  website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren
  van de deelnemers.

– Zorg onderwijs Limburg verwerkt tevens persoonsgegevens wanneer de organisatie hier wettelijk
  toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte, CKRBO registratie en de
  registratie van presentie bij de beroepsvereniging V&VN voor het verkrijgen van accreditatiepunten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Zorg onderwijs Limburg neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zorg onderwijs Limburg) tussen zit. Zorg onderwijs Limburg gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: #use_explanation

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zorg onderwijs Limburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens van de deelnemer wordt verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period

Delen van persoonsgegevens met derden
Zorg onderwijs Limburg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de deelnemer of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Zorg onderwijs Limburg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy van de deelnemer. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de deelnemer. De cookies die door de organisatie worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de deelnemer. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van de deelnemer. Ook kan de organisatie hiermee de website optimaliseren. De deelnemer kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de deelnemer ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De deelnemer heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de deelnemer het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking, in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Zorg onderwijs Limburg. Tevens heeft de deelnemer het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de deelnemer bij de organisatie een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, waarover de organisatie beschikt in een computerbestand, naar de deelnemer of een ander, door de deelnemer genoemde organisatie, te sturen. De deelnemer kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@onderwijsmetzorg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de deelnemer is gedaan, vraagt de organisatie aan de deelnemer een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. De deelnemer maakt in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy van de deelnemer. De organisatie reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op verzoek van de deelnemer.
Zorg onderwijs Limburg wil er tevens op wijzen dat de deelnemer de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Zorg onderwijs Limburg neemt de bescherming van de gegevens van de deelnemer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de deelnemer het idee heeft dat zijn/haar gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, de deelnemer kan dan contact opnemen met de klantenservice of via info@zorgonderwijslimburg.nl

Scroll naar boven